Patryk Tomaszek

Uczestwnictwo: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania


No solves yet